Skip to main content

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, tgadesign.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENTII sai.Ce sunt datele cu caracater personal?Datele cu caracter personal reprezinta orice informatie care va poate identifica direct (numele si prenumele dumneavoastra), sau indirect prin intermediul datelor pseudonime (un numar unic de identificare). Datele personale includ numar de telefon, adresa de mail, domiciliu, nume de utilizator. Pot include si identificatori numerici, adresa de IP precum si module cookie.Ce inseamna prelucrarea datelor cu carcater personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Prin citirea Termeni si conditii ale prezentului SITE ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Operatorul este obligat sa respecte principiile GDPR asigurandu-se ca sunt:

– prelucrate in mod legal, echitabil si trasnsparent;

– datele sunt prelucrate pentru scopuri determinante, explicite si legitime;

– datele sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile pentru care au fost colectate;

– corecte si actualizate;

– pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele;

– procesate intr-un mod care se asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorarii accidentale;

Ce tipuri de date colectam?

Cand va inregistrati pentru a folosi serviciile noastre putem colecta urmatoarele informatii despre dumneavoastra:

– daca va inregistrati folosind contul de facebook: nume, prenume, adresa de e-mail;

– daca da inregistrati folosind contul de google: nume, prenume, adresa de e-mail;

– daca va inregistrati folosind sectiunea Creeaza cont PERSONAL sau Creeaza cont BUSINESS: nume, prenume, numar de telefon, adresa sa e-mail

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul legal.

In scopul indeplinirii obiectului nostru de activitate conform art.6  lit.a din GDPR pot fi prelucrate date cu caracter personal daca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Utilizam informatiile de care dispunem pentru a va trimite mesaje sau emailuri in scopul de a comunica cu dumneavoastra conditiile noastre de utilizare sau pentru a va raspunde la solicitarile dumneavoastra.

Utilizam informatiile in scopul de a verifica conturile prestatorilor de servicii pentru a combate crearea de conturi false sau multiple, pentru a combate si evita comportamentul si experientele negative. In acest sens investigam posibilele incalcari ale termenilor si conditiilor de utilizare.

Utilizam datele dumneavoastra in scop de Marketing conform art.6 alin.1 lit.a GDPR – pot fi prelucrate date personale daca persoana vizata si-a dat consimsamantul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

S.C. TGADESIGN&SOFT S.R.L a adoptat masuri tehnice organizatorice pentru prelucrarea datelor in conformitate cu cerintele GDPR in scopul de va proteja datele personale. Toti angajatii sau colaboratorii S.C. TGADESIGN&SOFTS.R.L sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dvs. in conformitate cu GDPR.

Va rugam sa retineti ca facem toate eforturile necesare pentru pentru protejarea datelor, insa transferul de date prin Internet sau alte retele deschise, nu este sigur 100%, astfel exista riscul ca datele dvs. sa fie accesate de terti neautorizati.

Contact

Pentru orice informatie suplimentara privind protectia datelor cu caracter personal ne puteti scrie la adresa de e-mail talkingaboutro@gmail.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, UTILIZATORII/CLIENTII isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

–   o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

–   sa intervina asupra datelor transmise;

–   sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.